Πάρις Ρούπος & Γιάννης Ρούσσος 
Rou To Let

25-26 Ιουλίου 2022

Λούης
Πατσαλίδης

Ευρωπαϊκή Περίοδεια
21-25 Σεπτεμβρίου 2022